Sklep

-29%
 • UDOSTĘPNIJ:

Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Jałty do Października ’56

Polska
Rzeczywiście
Ludowa
Od Jałty do Października ‘56

to próba obiektywnego spojrzenia na ten ważny fragment historii Polski. Autorzy nie ulegają stereotypom obecnym w prawicowej propagandzie, nie powielają propagandowych klisz. Dziedzictwo 45 lat – od Manifestu PKWN po 1989 rok – starają się ocenić rzeczowo i obiektywnie. Za pomocą statystyk, dokumentów i materiałów z badań socjologicznych pokazują wymiar społeczny zmian ustrojowych i ich wpływ na losy ludzi. Pokazują też, że program przekształceń społecznych i gospodarczych, na przykład reforma rolna, był częścią postulatów polskich stronnictw politycznych już w latach przedwojennych.

Od Jałty do Października ’56 to historia bez przekłamań, ale też bez sentymentalnej idealizacji, to  pokazanie, jaka była ta Polska, Polska z lat 1944–1989.

30,00 

Na stanie

Kup dla mnie

(Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 42,00  )

Opis

POLSKA RZECZYWIŚCIE LUDOWA. Od Jałty do Października ’56  to próba obiektywnego spojrzenia na ten ważny fragment historii Polski. Autorzy – wśród nich są znani i wybitni specjaliści m.in. Lech Mażewski, Andrzej Werblan, Dariusz Jarosz, Krzysztof Wasilewski, Bohdan Piętka i Bronisław Łagowski – nie ulegają stereotypom obecnym w prawicowej propagandzie, nie powielają propagandowych klisz. Dziedzictwo 45 lat starają się scharakteryzować rzeczowo i obiektywnie, prezentują fakty i cyfry. Przy pomocy statystyk, dokumentów i materiałów z badań socjologicznych pokazują wymiar społeczny zmian ustrojowych, ich wpływ na losy ludzi, zwłaszcza z uboższych warstw. Pokazują też, że program przekształceń społecznych i gospodarczych, np. reformy rolnej czy powrotu Polski nad Odrę i Bałtyk, obecny był w programach polskich stronnictw politycznych już w latach przedwojennych.

Przekrojowe artykuły wspomnianych autorów uzupełnia wybór tekstów z „Przeglądu” dotyczących podobnych tematów oraz aneks, w którym znalazł się wybór nieznanych dokumentów z tamtych lat.

Informacje dodatkowe

Waga 0,45 kg
ISBN 978‐83‐64407‐40-6
Oprawa miękka
Liczba stron
304
Format 144×205 mm
Waga
370 g.
Data wydania Warszawa 2019
Autor pod redakcją Pawła Dybicza
Wydawca Fundacja ORATIO RECTA

PRL to Polska – Paweł Dybicz 7
Lech Mażewski, Polska lat 1944/1945–1989

Kwestia ciągłości państwa polskiego od 1918 roku
na tle suwerenności i niepodległości państwa polsko-litewskiego w XVIII wieku 11

Andrzej Werblan, Stalinizm po polsku
W Polsce nie zdołała się uformować jednoosobowa dyktatura, a główny ośrodek władzy cały czas miał charakter oligarchiczny 35

Dariusz Jarosz, Córka robotnika z synem chłopa
Różne oblicza awansu społecznego: przypadek Polski 1944–1989 65

Krzysztof Wasilewski, Geneza reform przeprowadzonych w PRL
Postulaty przekształcenia Polski z kraju rolniczego w przemysłowy i powiązanie go z awansem społecznym mas nie pojawiły się dopiero w lipcu 1944 roku 85

Bohdan Piętka, W imię racji stanu
Polskie drogi powrotu nad Odrę i Bałtyk 109

Bronisław Łagowski, Polska nadrzeczywistość
Dzisiejsza Polska, czy się to komuś podoba, czy nie, jest kontynuacją tej powstałej w 1944 i 1945 roku 141

Lech Mażewski, Najazdu Mongołów nie będzie
Przywódcy Wielkiej Trójki stworzyli fundamenty historycznego sukcesu Polski 153

Jan Czuła, Pożytki z Jałty
Jeśli dzisiaj Polska miałaby przedwojenny kształt, na jej wschodzie mieszkałoby 7–8 mln Ukraińców i ponad 3 mln Białorusinów 163

Krzysztof Wasilewski, Kiedy Stettin został Szczecinem
Po wojnie miasto było trzykrotnie w niemieckich rękach, dopiero w lipcu 1945 roku Stalin zadecydował: „Szczecin jest polski” 171

Krzysztof Wasilewski, Kto chciał III wojny
Idea globalnego konfliktu łączyła podzieloną emigrację. Optowali za nią zarówno piłsudczycy, jak i narodowcy oraz socjaliści 181

Krzysztof Wasilewski, Generał w mieście ruin
Gdy Eisenhower spotykał się z Bierutem, „żołnierze wyklęci” wierzyli w III wojnę światową 191

Krzysztof Pilawski, Warszawa z ruin powstała – rozmowa z dr. Jarosławem Trybusiem
Bez dekretu Bieruta odbudowa stolicy w takim kształcie byłaby niemożliwa 199

Krzysztof Wasilewski, Ten Moskal Mikołajczyk
Wyjazd byłego premiera do kraju został uznany przez większość polskiego Londynu za akt zdrady 209

Krzysztof Wasilewski, Ziemie Odzyskane – historia sukcesu
Scalenie Ziem Odzyskanych z Polską nie byłoby możliwe, gdyby nie heroiczny wysiłek ich nowych mieszkańców
i całego państwa 217

Robert Walenciak, Polsko, podziękuj osadnikom
Oni przywrócili Polsce Ziemie Odzyskane. My przywracamy ich pamięć 231

Zmiany terytorialne po II wojnie światowej w znaczącym stopniu wpłynęły na zmianę struktury narodowościowej państwa polskiego. Polska po sześciu stuleciach stała się państwem jednolitym narodowościowo. Tylko 1,5% jej mieszkańców stanowiły mniejszości narodowe (w II RP około 32%). Zmiany terytorialne spowodowały ogromne przemieszczenia ludności polskiej i niemieckiej. Tylko do końca 1946 roku z terenów ZSRR przesiedlono na obszar powojennej Polski ponad 1,7 mln Polaków i Żydów będących do roku 1939 obywatelami polskimi. Jednocześnie z Ziem Zachodnich i Północnych powojennej Polski wysiedlono ponad 3 mln Niemców, to jest większość dotychczasowych mieszkańców tych ziem, którzy pozostali tam po ewakuacji zarządzonej pod koniec wojny przez Hitlera i spontanicznej ucieczce z lat 1944–1945.

Dzięki tak radykalnej zmianie struktury narodowościowej państwu polskiemu udało się uniknąć w następnych dekadach konfliktów narodowościowych, chociażby takich, z jakimi borykała się w dwudziestoleciu międzywojennym II Rzeczpospolita. Z tego punktu widzenia pozbycie się Kresów Wschodnich było wydarzeniem politycznie korzystnym. Dzisiaj niejednokrotnie zapomina się, że Galicja Wschodnia była w okresie II RP teatrem nasilającego się konfliktu polsko-ukraińskiego, którego przerażające apogeum nastąpiło w latach II wojny światowej. Nietrudno sobie wyobrazić, że gdyby Polska zachowała po 1945 roku część lub całość Kresów Wschodnich, to po 1989 roku miałaby w Wilnie i we Lwowie swoją Bośnię i swoje Kosowo. Powojenne zmiany granic raz na zawsze położyły kres wielowiekowym zmaganiom, które toczyła Polska o utrzymanie swojego stanu posiadania na Wschodzie. Odtąd jej wysiłek polityczny i gospodarczy został skierowany na rozwój wewnętrzny, w tym na utrzymanie i zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.

Pozyskanie w większości rozwiniętych gospodarczo i zurbanizowanych terenów, łącznie z szerokim dostępem do morza, znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy i społeczny powojennej Polski. Decyzja o przejęciu tych ziem przez odradzające się po wojnie państwo polskie postawiła przed jego władzami wiele ważnych i trudnych zadań. Nie wystarczyła sama tylko organizacja administracji. Konieczne było uruchomienie działalności gospodarczej oraz stworzenie warunków egzystencjalnych dla napływającej tam fali repatriantów oraz przybyszów z Polski centralnej i południowej.

Bohdan Piętka, W imię racji stanu. Polskie drogi powrotu nad Odrę i Bałtyk

Ani argument zależności państwa, ani argument przymusu nie może być wystarczający, aby PRL mogła być zdelegitymizowana czy uznawana za „czarną dziurę” w dziejach, choć owszem, w przeciwieństwie od chrześcijaństwa, komunizm, jak na herezję przystało, nie miał cech trwałości. Faktem jest też, że SLD nie sprzeciwiał się rozbudowywaniu takiej argumentacji, gdy był na to czas, ale skoro nie robiono tego ćwierć wieku temu, musimy robić to teraz. I choć moje uwagi to zaledwie hasło mające pobudzić do myślenia, czy sugerujące głębsze i naukowe opracowanie tematu, to warto o tym myśleć i o tym pamiętać.

*   *   *

Rządzący obóz narzucił Polakom paranoiczny obraz historii, tej najnowszej, ale też starej. Dlaczego więc lewica tłumaczy się przed fałszerzami historii, zamiast występować z pozycji tych, których zasługą jest, że Polska zamiast na Wschodzie znalazła się ostatecznie w Europie Środkowej, nie mówiąc już o innych jej zasługach…

Dzisiejsza Polska, czy się to komuś podoba czy nie, jest kontynuacją tej powstałej w 1944 i 1945 roku i ta po 1989 roku zapowiadała się znakomicie, wydawało się, że otwierają się przed nami świetlane perspektywy. Niektóre nadzieje się spełniły, mamy awans materialny, nie do przeceniania jest poczucie wolności, ale to co obserwujemy obecnie, doprowadzi do czegoś bardzo złego.

Tak czy inaczej, Polski Ludowej nie możemy porównać do tej, którą teraz mamy, bo ta jeszcze się nie skończyła i nie wiemy, jak się skończy.

Bronisław Łagowski, Polska nadrzeczywistość.

Polska Rzeczywiście Ludowa

ANNA LESZKOWSKA


PRL-%20do%2056 Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Jałty do Października '56

Fundacja Oratio Recta w serii Historia bez IPN wydała dwa tomy dokumentujące okres PRL pod wspólnym tytułem: Polska Rzeczywiście Ludowa. Pierwszy z nich nosi podtytuł Od Jałty do Października’56, drugi – Od Gierka do Jaruzelskiego.

Paweł Dybicz, który zajął się redakcją obu tomów wyjaśnia we wstępie do tomu pierwszego, iż seria Polska Rzeczywiście Ludowa została pomyślana jako wielotomowa, ale nie jest klasycznym wykładem dziejów państwa w okresie 1945-89. Składają się na nią teksty powstałe na potrzeby poszczególnych tomów, ale i takie, które były publikowane w tygodniku „Przegląd”, również dokumenty archiwalne pochodzące z byłego Archiwum KC PZPR.

Omawiane dwa pierwsze tomy dotyczą okresów powojennego pluralizmu, polskiego stalinizmu i rządów Władysława Gomułki (tom pierwszy) oraz dekady Edwarda Gierka (tom drugi). Następne zapewne będą dotyczyć „karnawału Solidarności” i okresu od stanu wojennego do wyborów w 1989 roku.
Potrzeba opowieści o tym okresie istnienia państwa polskiego wynika z konieczności sprzeciwienia się fałszywej narracji o PRL, jaką szerzą tzw. historycy z IPN i mediów prawicowych, a także marginalizacji przekazu naukowców i publicystów podających twarde dane odnośnie osiągnięć, ale i porażek Polski w tym okresie.

Autorzy zamieszczonych tekstów ( L. Mażewski, A. Werblan, D. Jarosz, K. Wasilewski, B. Piętka, B. Łagowski, J. Czuła J. Trybuś, R. Walenciak) odrzucają ahistoryzm, patrzą na Polskę obiektywnie, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, prezentują ją na wielu poziomach, ukazując jej różnorodność. Zajmują się m.in. kwestią odbudowy państwa po wojnie, jego suwerenności, ideologii, aspektów uformowania granic, problemów Ziem Odzyskanych, rolą emigracji i kościoła, przekształcenia kraju z rolniczego w przemysłowy oraz awansem społecznym w dużej mierze z tym związanym. Na chichot historii zakrawa fakt, iż jeden z pożytków układu jałtańskiego – Polska bez mniejszości narodowych, o czym pisze Jan Czuła – dzisiaj w ciągu dwóch tygodni został rozmontowany przez obecne władze.

PRL%20do%20Jaruzelsk. Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Jałty do Października '56

Tom drugi poświęcony jest drugiemu etapowi modernizacji Polski powojennej, rozbudowie przemysłu (W. Żółtkowski), budownictwu mieszkaniowemu (D. Łukasiewicz), kulturze (M. Kąkiel, W. Kot) oraz refleksjom na temat osiągnięć PRL i prób ich dezawuowania przez Solidarność (L. Stomma, A. Walicki, D. Jarosz, J. Dobrzański). Dotyczy to zwłaszcza postaci Władysława Gomułki, którego wielką zasługą była odbudowa i rozwój Ziem Odzyskanych oraz doprowadzenie do podpisania z Niemcami układu o granicy na Odrze i Nysie w 1970 r., a także zapewnienie Polsce największej suwerenności w obozie państw socjalistycznych (K. Wrotkowski, K. Wasilewski).
W czasach III RP osiągnięcia te – zgodnie z obowiązującą ideologią – nie tylko sponiewierano (czarny PR), ale i wykreślono z oficjalnej wersji historii.
Końcowe teksty (E. Guz, L. Mażewski, R. Walenciak, A. Tatarkiewicz, B. Łagowski, K. Wasilewski, M. Pasztor) zamieszczone w tomie drugim odnoszą się do epoki zmian społeczno-politycznych lat 80., powstania Solidarności i ideałów, w imię jakich występowano. Co z nich zostało – każdy z czytelników może sobie odpowiedzieć sam. (al.)

“Sprawy Nauki” Nr 4 (269) kwiecień 2022

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.
  ×

  Podgląd e-maila :

  Jeśli nadal zastawiasz się co mi kupić na prezent, nie musisz już szukać!

  KUP TERAZ

  Ustawienia wiadomości