Reklamacje i zwroty

  1. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy Przedsiębiorcy) oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 22 635 84 10 (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 09.00-16.00). Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.W przypadku reklamacji e-wydań w zgłoszeniu należy podać poniższe dane:
   • system operacyjny urządzenia (nazwa, wersja)
   • wykorzystywaną przeglądarkę internetową (nazwa, wersja)
   • program do odczytywanie PDF (nazwa, wersja)
   • potwierdzenie, czy otwiera się plik PDF zawarty w linku: Testowy plik PDF e-wydania Tygodnika Przeglad.pdf
  2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, telefon: 22 635 84 10, adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem dostarczenia zwracanego towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Fundacji Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego towaru. Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów cyfrowych (ebooki, e-wydania, subskrypcja, e-prenumerata) po ich otrzymaniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).Kupujący może natomiast odstąpić od umowy zakupu subskrypcji tygodnika (wyłącznie w wypadku odnowienia subskrypcji) przed upływem trwającego okresu abonamentowego. W takim przypadku nie zostaną pobrane środki za kolejny okres abonamentowy.
   • Odstąpienie od umowy przy płatności dokonywanej przez PayU Kupujący może zgłosić pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie anulowania subskrypcji zostanie wysłane drogą mailową na adres podany w zamówieniu przez Kupującego.
   • Odstąpienie od umowy przy płatności dokonywanej przez PayPal Kupujący może zgłosić pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną oraz zobowiązany jest do anulowania płatności cyklicznej na swoim koncie PayPal.
  3. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.