Sklep

-50%
 • UDOSTĘPNIJ:

Zakłamana historia powstania II (eBook)

Elektroniczna wersja (eBook) w formatach ePUB, MOBI, PDF.

Poufne Rozkazy i Dokumenty Niech przemówią dokumenty Armii Krajowej. Do tej pory znali je nieliczni, bo niezbyt pasowały do budowanego przez prawicę mitu powstania i Warszawy. Mitu o zdradzie aliantów, a głównie Stalina. A jak było naprawdę? Lektura tajnych raportów i analiz pokazuje dramatyczną lekkomyślność najwyższych dowódców AK. Ujawniamy jak wiele dowódcy AK zrobili i jak wiele zmienili dokumentów, i to jeszcze w 1944 roku, by niewyobrażalną klęskę powstania warszawskiego przerobić w moralne zwycięstwo. By zamazać swoją odpowiedzialność za śmierć 200 tysięcy ludzi. Odpowiedzialność za to, co się stało z Warszawą.

15,00 

Na stanie

Kup dla mnie

(Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,90  )

Opis

Zakłamana historia powstania Tom II – Błędy Dowódców

Poufne Rozkazy i Dokumenty Niech przemówią dokumenty Armii Krajowej. Do tej pory znali je nieliczni, bo niezbyt pasowały do budowanego przez prawicę mitu powstania i Warszawy. Mitu o zdradzie aliantów, a głównie Stalina. A jak było naprawdę? Lektura tajnych raportów i analiz pokazuje dramatyczną lekkomyślność najwyższych dowódców AK. Ujawniamy jak wiele dowódcy AK zrobili i jak wiele zmienili dokumentów, i to jeszcze w 1944 roku, by niewyobrażalną klęskę powstania warszawskiego przerobić w moralne zwycięstwo. By zamazać swoją odpowiedzialność za śmierć 200 tysięcy ludzi. Odpowiedzialność za to, co się stało z Warszawą.

ISBN 978-83-64407-43-7
Liczba stron
304
Format ePUB, MOBI, PDF
Data wydania Warszawa 2018
Autor
Józef Stępień (redakcja)
Wydawca Fundacja ORATIO RECTA

Wstęp

 

Część I
Stosunek warszawiaków do powstania w 1944 r.

Nr 1. 1 sierpnia, godz. 9.00.
Meldunek „D-3” przeznaczony prawdopodobnie dla „D-1”

Nr 2. 3 sierpnia.
Meldunek nr 17 „Rafała” do „Borodzicza”

Nr 3. 10 sierpnia.
Meldunek nr 41 „Kowala” do „Rafała”

Nr 4. 10 sierpnia.
Meldunek nr 42 „Kowala” do „Rafała”

Nr 5. 22 sierpnia.
Wyjaśnienie „D-3” dla „D-1” dotyczące raportu z 21 sierpnia

Nr 6. 26 sierpnia.
Meldunek specjalny „Śniadego” w sprawie drużyn pracy AK

Nr 7. 27 sierpnia.
Informacja przedstawiona „Nurtowi” przez „Wolskiego”

Nr 8. 29 sierpnia.
Wyjaśnienie „D-3” prawdopodobnie dla „D-1”

Nr 9. 31 sierpnia.
Meldunek „D-3” do „D-1”

Nr 10. 31 sierpnia.
Meldunek „Boleszczyca” i „Wiktora” z patrolu Wojskowej Służby Informacyjno-Społecznej II odcinka w I Obwodzie AK

Nr 11. 4 września.
List W. Szczuckiego do delegata okręgowego DR w Warszawie i komendanta okręgu Warszawa AK

Nr 12. 4 września.
Meldunek „Mirka” z patrolu Wojskowej Służby Informacyjno-Społecznej BIP II odcinka w I Obwodzie

Nr 13. 6 września.
Meldunek „Lesława” i „Władka”

Nr 14. 7 września.
Meldunek „Bogdana” z Placówki Informacyjnej II „B”

Nr 15. 7 września.
Meldunek „Kazimierza” z wojskowych patroli Służby Informacyjno-Społecznej na odcinkach II i III w Obwodzie I – Południe

Nr 16. 7 września.
Meldunek „Edwarda” z Placówki Informacyjnej II Rejonu

Nr 17. 7 września.
Pilny meldunek kierownika działu w biurze Rejonowego Delegata DR Śródmieście-Południe

Nr 18. 7 września.
Meldunek „Lesława” i „Władka” z Placówki Informacyjnej II Rejonu „B”

Nr 19. 9 września.
Meldunek „D-3” do „D-1”

Nr 20. 13 września.
Meldunek „Piotra” i „Kmity” z III patrolu BIP III Rejonu

Nr 21. 13 września.
Raport Stanisława Sasa, kierownika Referatu Informacji i Prasy w Rejonowej Delegaturze Rządu Warszawa-Południe, do tamtejszego Delegata Rządu

Nr 22. 14 września.
Meldunek „D-3” do „D-1”

Nr 23. [14?] września.
Meldunek „Kazimierza” za 12 i 13 września z wojskowych patroli Służby Informacyjno-Społecznej BIP na odcinkach II i III w Obwodzie I – Południe

Nr 24. 15 września.
Raport nr 4 kpt. St. Sasa, kierownika Działu Informacji i Prasy w Rejonowej Delegaturze Rządu Warszawa-Południe, do tamtejszego Delegata Rządu

Nr 25. 16 września.
Meldunek „D-3” do „D-1”

Nr 26. 26 września.
Sprawozdanie sytuacyjne nr 7 kierownika Działu Bezpieczeństwa i Policji w Rejonowej Delegaturze Rządu Warszawa-Południe do Rejonowego Delegata Rządu Warszawa-Południe według schematu Wydziału Bezpieczeństwa Okręgowej DR

Nr 27. 28 września.
Pismo komendanta odcinka OPL skierowane do Rejonowego Delegata Rządu Rejonu Warszawa-Południe

Nr 28. 30 września.
Meldunek „D-3” do „D-1”

 

Część II
Oceny powstania warszawskiego

Wstęp

Nr 1.
Materiał do gawędy żołnierskiej stanowiącej bilans Powstania Warszawskiego

Nr 2.
[Okulicki Leopold] Bitwa o Warszawę

Nr 3a.
Uwagi do broszury komendanta AK „Niedźwiadka” [Bitwa o Warszawę 1 VIII–2 X 1944 r.]

Nr 3b.
1944 grudzień. Uwagi do Bitwy o Warszawę (autor „Bronek”, szef pododdziału „W” VI Oddziału)

Nr 3c.
1945 styczeń, Bitwa o Warszawę (1 VIII–2 X 1944 r.)

Nr 4.
Ulotka. Powstanie Warszawskie

Część III
Dokumenty (fakty) do oceny powstania pomijane w historiografii

 

Wstęp

Nr 1.
Protokół posiedzenia PKWN z 3 sierpnia 1944 r.

Nr 2.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Prezesa” z 3 VIII 1944 r.

Nr 3.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Sędziego” z 4 VIII 1944 r.

Nr 4.
Rozkaz „Znicza” z 5 VIII 1944 r. do dowódcy „Rzeki”

Nr 5.
List „Kobry” do „Bora” z 6 VIII 1944 r.

Nr 6.
Protokół z posiedzenia PKWN z 9 sierpnia 1944 r.

Nr 7.
Protokół z posiedzenia PKWN z 14 sierpnia 1944 r.

Nr 8.
Rozkaz Naczelnego Dowództwa WP do zdobycia Warszawy z 13 VIII 1944 r.

Nr 9.
Komentarz „Rzeczpospolitej” z okazji Święta Żołnierza z 15 VIII 1944 r.

Nr 10.
Komentarz „Rzeczpospolitej” na temat powstania z 16 VIII 1944 r.

Nr 11.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Sędziego” z 16 VIII 1944 r.

Nr 12.
Stanowisko AK w stosunku do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), Krajowej Rady Narodowej (KRN), Armii Berlinga i Armii Sowieckiej z 22 VIII 1944 r.

Nr 13.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Sędziego” z 22 VIII 1944 r.

Nr 14.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Sędziego” z 22 VIII 1944 r.

Nr 15.
Pismo Tadeusza Macińskiego do działaczy Stołecznego Okręgu Stronnictwa Narodowego z 25 VIII 1944 r.

Nr 16.
Informacja oficera łącznikowego przy KG mjr. „Gromskiego” dla „Sędziego” z 25 VIII 1944 r.

Nr 17.
Protokół zebrania PKWN z 15 września 1944 r.

Nr 18.
Protokół zebrania PKWN z 18 września 1944 r.

Nr 19.
Protokół posiedzenia PKWN z 24 września 1944 r.

Nr 20.
Informacja „Ignaca” o Kaługinie

Nr 21.
Protokół posiedzenia PKWN z 27 września 1944 r.

Nr 22.
Protokół posiedzenia PKWN z 7 października 1944 r.

Nr 23.
Protokół z posiedzenia KC PPR z 9 października 1944 r.

Nr 24.
Protokół z posiedzenia KC PPR z 22 października 1944 r.

Nr 25.
Wytyczne pracy propagandowej na miesiąc listopad i grudzień 1944 r.

Nr 26.
Wspomnienia szefa BIP KG AK Jana Rzepeckiego

 

Indeks nazwisk i pseudonimów

Wykaz skrótów

 

ACz – Armia Czerwona
AK – Armia Krajowa
AL – Armia Ludowa
BCh – Bataliony Chłopskie
BI – Biuletyn Informacyjny
BIP – Biuro Informacji i Propagandy
CIWF – Centralny Instytut Wychowania Fizycznego
CKL – Centralny Komitet Ludowy
ckm – ciężki karabin maszynowy
DR – Delegatura Rządu, delegat rządu
GL – Gwardia Ludowa
kb – karabin
KB – Korpus Bezpieczeństwa
KG – Komenda Główna
KOP – Komenda Obrońców Polski
KOW – Komenda Okręgu Warszawa (AK)
KRM – Krajowa Rada Ministrów
KRN – Krajowa Rada Narodowa
mjr – major
mp – miejsce postoju
mps – maszynopis
MPW – Muzeum Powstania Warszawskiego
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł
NN – nieznany
NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
OPL – Obrona Przeciwlotnicza
PAL – Polska Armia Ludowa
PKB – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
płk – pułkownik
pm – pistolet maszynowy
por. – porucznik
ppłk – podpułkownik
PPR – Polska Partia Robotnicza
PPS – Polska Partia Socjalistyczna
PWPW – Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
RAF – Royal Air Force
RD – reichsdeutsch
RGO – Rada Główna Opiekuńcza
RJN – Rada Jedności Narodowej
rkm – ręczny karabin maszynowy
rkps – rękopis
RONA – Russkaja Oswoboditielnaja Narodnaja Armija
RP – Rzeczpospolita Polska lub rząd polski – zależy od kontekstu
RPPS – Robotnicza Partia Polskich Socjalistów
SD – Sicherheitsdienst
SN – Stronnictwo Narodowe
SS – Schutzstaffel
VD – volksdeutsch
WH – Wehrmacht
WP – Wojsko Polskie
WSK – Wojskowa Służba Kobiet
WSS – Wojskowa Służba Społeczna
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

e-book-mobi-icon Zakłamana historia powstania II (eBook)

Zakłamana historia powstania II – fragment (mobi)

e-book-epub-icon Zakłamana historia powstania II (eBook)

Zakłamana historia powstania II – fragment (epub)

e-book-pdf-icon Zakłamana historia powstania II (eBook)

Zakłamana historia powstania II – fragment (pdf)

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.
  ×

  Podgląd e-maila :

  Jeśli nadal zastawiasz się co mi kupić na prezent, nie musisz już szukać!

  KUP TERAZ

  Ustawienia wiadomości