Sklep

-33%
 • UDOSTĘPNIJ:

Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Gierka do Jaruzelskiego

Polska
Rzeczywiście
Ludowa

Od Gierka do Jaruzelskiego to książka, która pokazuje przeszłość – jednocześnie bliską i daleką – w całej jej złożoności. Jest wyrazem niezgody na czarny obraz PRL, w której propagandyści prawicy widzą jedynie zło. Autorzy tego tomu, skupiającego się na latach 1970-1989, rzeczowo pokazują procesy społeczne i wydarzenia polityczne kształtujące życie Polaków przez te kilkadziesiąt lat. Prezentują wielką politykę i jej kulisy, ale też to, jak wtedy żyliśmy, jak mieszkaliśmy, co nas cieszyło, a co martwiło, na co chodziliśmy do kina i jakie książki czytaliśmy.

Polska Rzeczywiście Ludowa to historia bez przekłamań, ale też bez sentymentalnej idealizacji, to pokazanie, jaka była Polska z lat 1944-1989.

29,00 

Na stanie

Kup dla mnie

(Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 43,00  )

Opis

POLSKA RZECZYWIŚCIE LUDOWA to inicjatywa wydawnicza, która chce pokazać przeszłość – jednocześnie bliską i daleką – w całej jej złożoności. Jest wyrazem niezgody na czarny obraz PRL, w której propagandyści prawicy widzą jedynie zło. Autorzy kolejnego tomu w tej serii – m.in. Wiesław Żółtkowski, Dariusz Łukasiewicz, Ludwik Stomma, Małgorzata Kąkiel, Wiesław Kot i Andrzej Walicki  –  tym razem skupiają się na latach 1956–1989.  Pokazują procesy społeczne i gospodarcze (np. uprzemysłowienie i polityka mieszkaniowa) oraz wydarzenia polityczne (np. związane np. z normalizacją stosunków z Niemcami czy relacjami z opozycją polityczną pod koniec lat 80. i obradami Okrągłego Stołu) ) kształtujące życie Polaków przez te kilkadziesiąt lat. Prezentują wielką politykę i jej kulisy, ale też  warunki życia codziennego, zarówno ich jaśniejsze, jak i ciemniejsze strony. Sporo miejsca w książce zajmuje życie kulturalne – literatura, film, muzyka.

Uzupełnieniem przekrojowych studiów są dotyczące podobnych tematów wybrane artykuły z „Przeglądu” oraz ciekawe, nieznane do tej pory dokumenty archiwalne z byłego Archiwum KC PZPR.

Informacje dodatkowe

Waga 0,45 kg
ISBN 978‐83‐64407‐41-3
Oprawa miękka
Liczba stron
304
Format 144×205 mm
Waga
368 g.
Data wydania Warszawa 2019
Autor pod redakcją Pawła Dybicza
Wydawca Fundacja ORATIO RECTA

Spis treści

 

Dekada Gierka, wybory Jaruzelskiego – Paweł Dybicz…………. 7

 

Wiesław Żółtkowski, Losy przemysłu PRL

Polityka przemysłowa od planu trzyletniego do okresu
transformacji i prywatyzacji………………………………………………………….. 9

Dariusz Łukasiewicz, Mieszkalnictwo w PRL

Od braku mieszkań socjalnych do braku pieniędzy
na mieszkania komercyjne………………………………………………………….. 37

Ludwik Stomma, PRL po latach

Polska Ludowa, w której wzrastałem………………………………………….. 73

Małgorzata Kąkiel, Literacka góra zamiast dziury

Dzieła pisarzy, które warto pamiętać (i czytać)…………………………. 97

Wiesław Kot, Arcydzieła i gnioty

Film w walce o serce, rozum i pieniądze obywatela
Polski Ludowej………………………………………………………………………….. 123

Andrzej Walicki, Czy III RP ma prawo świętować Okrągły Stół?      149

Andrzej Walicki, Z Dziennika………………………………………………….. 159

 

Robert Walenciak, Polska Rzeczywiście Ludowa
– rozmowa z prof. Dariuszem Jaroszem

Awans społeczny w PRL szedł dwiema ścieżkami. Z jednej strony,
był to awans ze wsi do miasta, do przemysłu, a z drugiej
– awans oświatowy…………………………………………………………………… 188

Jarosław Dobrzański, Obsesja na punkcie PRL

Bezmyślne potępianie PRL jest równoznaczne z wydawaniem
wyroku na miliony ludzi…………………………………………………………… 201

Kamil Wrotkowski, Realpolitik Władysława Gomułki

Postulował zmiany w RWPG, jednak w Moskwie nie odczuwano
potrzeby reform………………………………………………………………………… 209

Krzysztof Wasilewski, Grudzień, który zmienił historię

Dla mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych podpisany
45 lat temu układ między PRL a RFN oznaczał koniec trwającej
ćwierć wieku niepewności…………………………………………………………. 217

Eugeniusz Guz, Wyciszanie układu o granicy

Nagłaśniać maksymalnie list biskupów, przemilczać układ
z 7 grudnia 1970 roku – tak działa polityka historyczna…………. 227

Lech Mażewski, Polacy w czasie wielkiej zmiany

Chociaż w 1980 roku większość Polaków odrzucała
kierowniczą rolę PZPR, nie oznaczało to zgody na istnienie
systemu wielopartyjnego………………………………………………………….. 235

Robert Walenciak, Niczego nie obalili. Władzę dostali na tacy

Im prędzej zamkniemy rozdział pod tytułem „Solidarność”,
tym lepiej. Bo dziś jest to już tylko wielka żenada…………………… 244

Anna Tatarkiewicz, O co walczyła „Solidarność”?……………. 253

Bronisław Łagowski, Rocznicowe przypomnienia……………. 258

Krzysztof Wasilewski, Przedwczesna próba kompromisu

Zanim doszło do Okrągłego Stołu, zbierała się
Rada Konsultacyjna…………………………………………………………………… 262

Maria Pasztor, Niechciani emigranci znad Wisły

Włoskie media szokowały informacjami o zachowaniach
uchodźców z Polski…………………………………………………………………… 272

 

Noty o autorach……………………………………………………………………………. 278

 

Aneks

Informacja Romana Waschki o środowisku jazzmanów
i koncercie w USA……………………………………………………………………… 282

List Jerzego Giedroycia do Zarządu Związku Literatów Polskich 239

Hieronim Kubiak, Notatka z rozmowy z kardynałem
Józefem Glempem odbytej w Warszawie w dniu 15 maja 1986 r. 291

Notatka CBOS o nastrojach wyborczych
przed 4 czerwca 1989 roku……………………………………………………….. 293

 

Indeks osób       297

Mieszkanie stanowiło w PRL – podobnie jak dzisiaj – jeden z głównych życiowych problemów do załatwienia, ale wówczas tego nie ukrywano, i było ono głównym celem oszczędzania. Badania nad problemami nowożeńców z lat 80. wykazywały, że mieszkanie znajduje się na pierwszym miejscu. Niemożność zdobycia własnego dachu nad głową przyczyniała się do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pracy i zamieszkania.

Mieszkalnictwo PRL z porównawczej historycznej refleksji w stosunku do prawicowej cenzurki propagandowej wychodzi z oceną znacznie poprawioną. Próby ukazania budownictwa mieszkaniowego przed 1989 rokiem jako niesprawnego, totalitarnego dziwoląga okazują się chybione. Z jednej strony sytuacja w tym zakresie skokowo się poprawiła w stosunku do warunków przedwojennych, z drugiej Polska po 1944 roku wykorzystywała przydatne w warunkach kraju biednego najnowocześniejsze rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i cywilizacyjne Zachodu. Należy wręcz powiedzieć, że budownictwo było przeinwestowane w stosunku do stopnia zamożności kraju, co nie oznacza, że było wystarczające wobec potrzeb. Upada też teoria, że kwintesencją zdrowego mieszkalnictwa są mieszkania własnościowe, bo nawet w najbogatszych krajach Zachodu znaczną część mieszkańców stać jedynie na wynajem mieszkania. Jest to już od wieków dosyć oczywisty stan rzeczy i próby całkowicie komercyjnej organizacji mieszkalnictwa w III RP spaliły na panewce.

Dariusz Łukasiewicz, Od braku mieszkań socjalnych do braku pieniędzy na mieszkania komercyjne. Mieszkalnictwo w PRL

 

Po stalinowskim, socrealistycznym interwale (choć i wtedy mieliśmy „bikiniarzy” czy „zakonspirowane” kluby jazzowe, „Przekrój”, a do 1953 roku „Tygodnik Powszechny”) nastąpiła istna eksplozja kulturalna. Zarówno kultury masowej, jak i „wyższą” zwanej. Zacznijmy od tej pierwszej. Stefan Kisielewski zwykł mawiać, że socrealizm skończył się definitywnie wraz z Karin Stanek, którą zresztą bardzo lubił. Jimmy Joe czy Malowana lala były jednak tylko kamyczkami w lawinie naśladownictwa muzyki zachodniej czy importu jej samej. Polska inwencja stawiła jak zwykle czoło trudnościom technicznym. W braku płyt słuchano Chubby’ego Checkera, Kinksów, Otisa Reddinga, boskiego Elvisa, Procol Harum i Smokeya Robinsona… z tak zwanych pocztówek dźwiękowych. To już, prócz awansu technologicznego (gdzież te pocztówki i winyle?), się nie zmieniło. Zachód zatriumfował w stu procentach. W listopadzie 1965 roku koncertowali w Warszawie The Animals, w kwietniu 1967 Rolling Stonesi. Rzecz nie do pomyślenia w innych KDL [kraje demokracji ludowej]! Jak grzyby po deszczu rodziły się nasze zespoły rockowe…

Ludwik Stomma, PRL PO LATACH. Polska Ludowa, w której wzrastałem

 

Polska Rzeczywiście Ludowa

ANNA LESZKOWSKA


PRL-%20do%2056 Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Gierka do Jaruzelskiego

Fundacja Oratio Recta w serii Historia bez IPN wydała dwa tomy dokumentujące okres PRL pod wspólnym tytułem: Polska Rzeczywiście Ludowa. Pierwszy z nich nosi podtytuł Od Jałty do Października’56, drugi – Od Gierka do Jaruzelskiego.

Paweł Dybicz, który zajął się redakcją obu tomów wyjaśnia we wstępie do tomu pierwszego, iż seria Polska Rzeczywiście Ludowa została pomyślana jako wielotomowa, ale nie jest klasycznym wykładem dziejów państwa w okresie 1945-89. Składają się na nią teksty powstałe na potrzeby poszczególnych tomów, ale i takie, które były publikowane w tygodniku „Przegląd”, również dokumenty archiwalne pochodzące z byłego Archiwum KC PZPR.

Omawiane dwa pierwsze tomy dotyczą okresów powojennego pluralizmu, polskiego stalinizmu i rządów Władysława Gomułki (tom pierwszy) oraz dekady Edwarda Gierka (tom drugi). Następne zapewne będą dotyczyć „karnawału Solidarności” i okresu od stanu wojennego do wyborów w 1989 roku.
Potrzeba opowieści o tym okresie istnienia państwa polskiego wynika z konieczności sprzeciwienia się fałszywej narracji o PRL, jaką szerzą tzw. historycy z IPN i mediów prawicowych, a także marginalizacji przekazu naukowców i publicystów podających twarde dane odnośnie osiągnięć, ale i porażek Polski w tym okresie.

Autorzy zamieszczonych tekstów ( L. Mażewski, A. Werblan, D. Jarosz, K. Wasilewski, B. Piętka, B. Łagowski, J. Czuła J. Trybuś, R. Walenciak) odrzucają ahistoryzm, patrzą na Polskę obiektywnie, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne, prezentują ją na wielu poziomach, ukazując jej różnorodność. Zajmują się m.in. kwestią odbudowy państwa po wojnie, jego suwerenności, ideologii, aspektów uformowania granic, problemów Ziem Odzyskanych, rolą emigracji i kościoła, przekształcenia kraju z rolniczego w przemysłowy oraz awansem społecznym w dużej mierze z tym związanym. Na chichot historii zakrawa fakt, iż jeden z pożytków układu jałtańskiego – Polska bez mniejszości narodowych, o czym pisze Jan Czuła – dzisiaj w ciągu dwóch tygodni został rozmontowany przez obecne władze.

PRL%20do%20Jaruzelsk. Polska Rzeczywiście Ludowa. Od Gierka do Jaruzelskiego

Tom drugi poświęcony jest drugiemu etapowi modernizacji Polski powojennej, rozbudowie przemysłu (W. Żółtkowski), budownictwu mieszkaniowemu (D. Łukasiewicz), kulturze (M. Kąkiel, W. Kot) oraz refleksjom na temat osiągnięć PRL i prób ich dezawuowania przez Solidarność (L. Stomma, A. Walicki, D. Jarosz, J. Dobrzański). Dotyczy to zwłaszcza postaci Władysława Gomułki, którego wielką zasługą była odbudowa i rozwój Ziem Odzyskanych oraz doprowadzenie do podpisania z Niemcami układu o granicy na Odrze i Nysie w 1970 r., a także zapewnienie Polsce największej suwerenności w obozie państw socjalistycznych (K. Wrotkowski, K. Wasilewski).
W czasach III RP osiągnięcia te – zgodnie z obowiązującą ideologią – nie tylko sponiewierano (czarny PR), ale i wykreślono z oficjalnej wersji historii.
Końcowe teksty (E. Guz, L. Mażewski, R. Walenciak, A. Tatarkiewicz, B. Łagowski, K. Wasilewski, M. Pasztor) zamieszczone w tomie drugim odnoszą się do epoki zmian społeczno-politycznych lat 80., powstania Solidarności i ideałów, w imię jakich występowano. Co z nich zostało – każdy z czytelników może sobie odpowiedzieć sam. (al.)

“Sprawy Nauki” Nr 4 (269) kwiecień 2022

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.
  ×

  Podgląd e-maila :

  Jeśli nadal zastawiasz się co mi kupić na prezent, nie musisz już szukać!

  KUP TERAZ

  Ustawienia wiadomości